Fagligt
OK23-slutspurt sættes ind

Den 1. april er der fælles opstart af “Nej til OK23”-initiativ

Er du utilfreds med resultaterne af OK23, så opfordres du til at møde op i Fredericia den 1. april, hvor nej-sigere på tværs af fag mødes for at aftale fælles aktiviteter for et nej.