19 Aug 2018  

KBH: Spredte skyer, 21 °C

Tillidsfolk kræver, at politikerne lytter til dem

Kommunevalget den 19. november

Tillidsfolk kræver, at politikerne lytter til dem

Pædagoger, lærere og sosu-arbejdere vil hellere end gerne være med til at diskutere og påvirke, hvordan den offentlige sektor bliver bedre. I går mødtes 1100 tillidsvalgte i Odense for at udveksle ideer.

Der blev diskuteret og skrevet flittigt, da 1100 tillidsrepræsentanter udvekslede ideer til blandt andet den kommunale valgkamp.
FOTO: pn
1 af 1

Ansæt en lokalpolitiker på et plejehjem, og gerne en dag, hvor der er sygdom, og hvor en af de ældre demente forlader hjemmet. Så kan det være vedkommende får større forståelse for, hvad det vil sige at arbejde et sted med skrabet bemanding, og hvor borgerne har brug for hjælp.

Sådan lød et af de mere konkrete forslag fra stormødet for 1100 tillidsvalgte i Odense i går.

Tillidsrepræsentanterne havde på opfordring fra deres respektive fagforbund taget turen til Fyn for at diskutere, hvordan de kan præge den kommunale valgkamp og være med til at sætte velfærdsdebatten højere op på den politiske dagsorden.

Hvordan tror man, at man kan udvikle hjemmehjælpen, daginstitutionerne og skolerne uden at tage hjemmehjælperen, pædagogen og læreren med i en dialog?

Anders Bondo Christensen, formand DLF.

- Siden jeg startede på plejehjem for snart 25 år siden, er vi blevet stadig færre personer til at tage os af borgerne. Vi bruger unødig tid på dokumentation og det er tid, der går fra kerneopgaverne, siger Jean Petersen, fra FOA's Social- og Sundhedsafdeling i København.

Jean Petersen mener, at kommunevalget skal bruges til at gøre arbejdet og fagligheden i den offentlige sektor mere synlig. Om politikerne så skal en dag eller en hel uge på et plejehjem er underordnet.

- De skal bare tage os alvorligt og vise os tillid til, at vi kan udføre det arbejde, vi er uddannet til, siger Jean Petersen til Arbejderen.

Politikerne er arbejdsgivere

Stormødet er indkaldt 50 dage før, de danske vælgere kan stemme på de politikere, de mener, skal have ansvaret for udviklingen i kommuner og regioner de næste fire år. 

Politikerne bliver samtidig arbejdsgivere for pædagoger, lærere, sosu-arbejdere og andre offentligt ansatte.

- Vores afsæt skal være, at vi har et verdens rigeste samfund - ikke på trods af et velfungerende velfærdssystem men på grund af et velfungerende velfærdsystem, siger Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening (DLF), i sin velkomst  

Han understreger, at offentligt ansatte hellere end gerne indgår i dialog med politikerne om, hvordan den offentlige sektor bliver endnu bedre. 

- Vi ønsker en reel politisk samtale igen. Hvordan tror man, at man kan udvikle hjemmehjælpen, daginstitutionerne og skolerne uden at tage hjemmehjælperen, pædagogen og læreren med i en dialog, spørger lærernes formand.

Stormødet er arrangeret af syv ud af ti offentlige fagforbund i initiativet Hold sammen på Danmark. Langt over halvdelen af deltagerne kommer fra FOA

Velfærd under pres

Formand Dennis Kristensen sætter mødet i gang med ordene:

- Velfærden er under forandring. Den universelle velfærd er under et gevaldigt pres. En stribe rettigheder står for fald, og man kunne frygte, at vi er på vej tilbage til den tid, hvor hjælpen var afhængig af et skøn.

Da først tillidsfolkene efter et par oplæg om henholdsvis kommunernes økonomi og de forventede temaer ved kommunalvalget bliver sluppet løs i gruppearbejde, opstår der en hektisk summen.

Grupperne får 12 minutter til hvert af temaerne: budgettet, kommunevalget, udvikling af den offentlige sektor og det lokale samarbejde. 

- Vi skal danne et fagligt fælles forum, lød et forslag til samarbejde fra en gruppe fra Roskilde Kommune. Forslaget blev med det samme skrevet på den store gule plakat, som lå på bordet.

Mange af tillidsfolkene oplever det som et problem overhovedet at få politikerne i tale og dermed få dem til at lytte til, hvad de som ansatte på plejehjem, skoler og i børnehaver har at fortælle.

- Men der er ingen vej udenom. Vi skal blive ved med at gå direkte til politikerne. Vi skal stille spørgsmål til budgetterne og konfrontere dem med konsekvenserne af deres beslutninger, sagde en kvinde, der, ifølge skiltet på bordet, arbejder i Ikast-Brande Kommune.

Udlicitering giver panderynker

Ideerne til, hvordan man kan få beslutningstagerne i tale, spænder vidt, lige fra forslaget om at ansætte en lokalpolitiker på et plejehjem til at gennemføre happenings og demonstrationer, skrive læserbreve og afholde debatmøder.

Flere grupper kommer ind på spørgsmålet om udlicitering, som bliver mødt med dybe panderynker. Mange tillidsrepræsentanter opfatter udlicitering som en stor hæmsko for udviklingen af et solidarisk velfærdssystem, hvor det ikke er pengepungens størrelse, som afgør om man kan få den nødvendige hjælp.

Med direkte adresse til de politikere, som allerede har udliciteret offentlige opgaver eller som overvejer at gøre det, lyder det fra en gruppe:

- Billigst er ikke altid bedst.

Lytter nuværende og kommende politikere til de ansatte i kommuner og regioner kan de hente penge ved at skære ned på brugen af eksterne konsulenter eller ved at forebygge sygefravær. 

De arrangerende forbund vil i løbet af 14 dage lave en fælles opsummeirng af stormødet og tage beslutning om, hvad der skal ske videre frem.

 

 

01. okt. 2013 - 19:00   01. okt. 2013 - 19:15

Stormøde

noc@arbejderen.dk
Stormøde Odense
  • 1100 tillidsfolk fra den offentlige sektor var i mandags samlet til stormøde i Odense Congresscenter.

  • Tillidsfolkene diskuterede, hvordan de kan være med til at sætte en politisk dagsorden ved det kommende kommunalvalg.

  • Mødet var arrangeret af FOA, 3F’s offentlige gruppe, Danmarks Lærerforening, BUPL, HK Kommunal, Dansk Socialrådgiverforening og Dansk Magisterforening.