Læser til Læser
KAPITALISMENS KRIGS- OG KRISEPLANLÆGNING

Efter murens fald

Almindelige mennesker håbede og forventede, at den kolde krigs afslutning ville udløse en "fredsdividende", som kunne bruges til at løse verdens påtrængende globale problemer. Men almindelige mennesker blev skuffede. Monopolkapitalismen havde en anden agenda.

Arrangementer