Fagligt
Længe ventet forlig

Industriforlig på plads – uden at forholde sig til den mistede fridag

Gennembrudsforliget – som forliget på industriens område kaldes – faldt på plads søndag. Mindstelønnen stiger med ni kroner, fritvalgskontoen med to procent, og fordelingen på pensionsindbetalingen ændres til fordel for lønmodtagerne. Aftalen er to-årig, men siger intet om store bededag.