Om Arbejderen

Arbejderen er det kæmpende Danmarks digitale dagblad. Vores læsere er aktive i fagbevægelsen, de sociale modstandsbevægelser, klimakampen, boligbevægelsen og i kampen mod racisme og reaktion, for fred og international solidaritet.

Arbejderen har ingen ambitioner om at være først med det sidste, men ønsker i stedet at skabe overblik og vise sammenhænge i den stadige strøm af løsrevne nyheder.

Arbejderen beskriver virkeligheden, som den er, med det formål at forandre den. Vores målsætning er at levere gedigen rød kvalitetsjournalistik.

Arbejderen har ingen dyre reklamer og forstyrrende blinkende annoncer. Vi lever først og fremmest af abonnementsindtægter og støttebidrag fra vores dedikerede læsere.

Arbejderen har store ambitioner, men få midler. Vi er et lille medie med kun få ansatte, men mange frivillige. Du kan også være med: Har du noget at bidrage med, så send en mail til redaktion@arbejderen.dk

EJERFORHOLD

Arbejderen udkom første gang i 1978 og er siden 1982 udkommet som dagblad. Den 1. maj 2019 udkom dagbladet Arbejderen for sidste gang på papir. I dag er Arbejderen et digitalt dagblad og et trykt magasin, som udkommer 4-6 gange årligt med aktuelle analyser og baggrund.

Arbejderen udgives af Kommunistisk Parti og er dermed Danmarks eneste partiejede dagblad. Vi ser det som en styrke at være ejet af et parti bestående af masser af ildsjæle, der i det daglige er aktive i fagbevægelsen og de folkelige bevægelser.

Mange har gennem tiden forsøgt at miskreditere Arbejderens troværdighed med henvisning til ejerforholdet. Men for os er det at være ejet af et arbejderparti – og sige det åbent – en hel del mindre fordækt end at være ejet af en profitorienteret virksomhed, hvis politiske og økonomiske interesser er skjulte for læserne – sådan som det er tilfældet for en stor del af Danmarks øvrige mediehuse.

VORES JOURNALISTIK

På Arbejderen vil vi ikke bare beskrive verden. Vi vil forandre den!

Vi tror på, at viden og inspiration er en større drivkraft end skræmmekampagner og elendighed. Vi lader os derfor inspirere af den konstruktive journalistik, som vi mener er med til at give et mere brugbart journalistisk produkt og samtidig er det bedste værktøj til at skabe sammenhæng og overblik i et mediebillede, der ellers hurtigt lader brugeren stå rundtosset og passiv tilbage.

Den konstruktive journalistik indeholder mange af de samme værktøjer, som arbejderklassens medier til alle tider har benyttet sig af. På Arbejderen stræber vi efter at bedrive konstruktiv journalistik med et marxistisk afsæt.

Der er efterhånden bred enighed om, at objektiv journalistik er en utopi. Alt i den journalistiske proces, lige fra udvælgelsen af historien, researchfasen, valg af kilder, vinklingen og så videre, tilsætter det journalistiske produkt subjektive betragtninger.

På Arbejderen hævder vi heller ikke at være objektive. Vi indrømmer åbent, at vores journalistiske arbejde har et mål: Vi beskriver verden med det formål at forandre den.

Samtidig slår vi fast, at Arbejderens journalistik skal være saglig, redelig og korrekt. Formidling af oplysninger og holdninger skal være præget af hæderlighed og fairness.

Vi tilstræber, at alle parter i en sag kommer til orde. Vi giver vores kilder mulighed for at få citater til gennemsyn og rette fejl og misforståelser. Vi følger god citatskik, krediterer vores kilder og er tilmeldt Pressenævnet. Faktuelle fejl rettes så hurtigt som muligt.

ALTID PÅ ARBEJDERKLASSENS SIDE

På Arbejderen er vi ikke bange for at sige, at vi vælger side: Vi vil altid stå på den internationale arbejderklasses side.

Af samme årsag har Arbejderen ingen rige onkler eller profitable bekendtskaber på direktørgangene i store virksomheder.

Vi er afhængige af støtten fra vores læsere for at kunne producere unikt journalistisk indhold. Afhængige af at vores læsere giver et støttebeløb eller bliver fast betalende abonnenter.

For os er det vigtigt, at den journalistik, som vi laver, er tilgængelig for så mange som muligt og ikke gemt væk bag ved en betalingsmur. Derfor ligger langt det meste af vores journalistiske indhold frit tilgængeligt for alle.

VERDENS BEDSTE LÆSERE

Arbejderklassens medier har altid været afhængige af læsernes støtte. Mange har gennem tiden givet det lidt, de havde, for at sikre at helt almindelige arbejdere også kommer til orde i et borgerligt domineret mediebillede.

Samme tradition har sikret, at Arbejderen har overlevet som dagblad igennem alle årene. Overalt i landet mødes læsere og venner af Arbejderen for at samle penge ind til Danmarks røde dagblad. Læsere sender små og store pengebeløb eller tegner abonnement, selvom de fleste artikler kan læses gratis på arbejderen.dk.

På Arbejderen ser vi vores læsere som avisens bedste ambassadører. Forholdet til læserne betyder derfor meget for os. Blandt andet derfor arrangerer vi jævnligt læsermøder, som sætter tidens store spørgsmål til debat – og giver læserne mulighed for at møde avisens redaktion.

STØT ARBEJDEREN

Det koster penge at lave progressiv journalistik. Du kan være med til at sikre, at Arbejderen fortsat kan udgive frit tilgængeligt journalistisk indhold af høj kvalitet.

Bliv abonnent allerede i dag!

Overfør et støttebeløb, enten på MobilePay: 87 2 78 eller via bankoverførsel på Reg.nr.: 5361 Kontonr.: 249087

For transfers abroad also use the Swift/Iban numbers: SWIFT-BIC: ALBADKKK and IBAN: DK0753610000249087

Se Arbejderens indsamlingsregnskab:


Regler for kopiering

Tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret. Forlaget Arbejderen forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4.

Det ophavsretligt beskyttede indhold på arbejderen.dk stilles som udgangspunkt alene til rådighed for visning/læsning.

Privat kopiering

Du må gerne udprinte enkelte kopier til dit eget private brug. Denne adgang gælder alene fysiske personer. En virksomhed må således ikke udprinte artikler m.v., heller ikke til brug for kopiering til virksomhedens medarbejdere. Virksomheder, institutioner m.v., der har indgået aftaler med Copydan Tekst & Node, må dog kopiere i henhold til og inden for rammerne af disse aftaler.

Du må også gerne tage en kopi i digital form, hvis det udelukkende sker til din egen personlige brug inden for husstanden, jf. ophavsretslovens § 12.

Kopiering inden for undervisningsvirksomhed

Al kopiering, analogt og digitalt, af indhold på arbejderen.dk eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale.

Anden kopiering

Yderligere anvendelse og eksemplarfremstilling kræver udtrykkelig aftale med Forlaget Arbejderen. Hvis du er i tvivl om, hvad du må kopiere og hvordan, så kontakt altid Arbejderen på email: red@arbejdere.dk

Link

Du må gerne henvise til forsiden af arbejderen.dk med tydelig kildeangivelse. Du er også velkommen til at henvise til en artikel ved hjælp af et dybt link, når du citerer lovligt fra artiklen. Der må dog ikke linkes på en måde, så det kommer til at se ud, som om arbejderen.dk er en del af en anden hjemmeside, medmindre du har indgået en aftale med os. Overtrædelser kan medføre krav om vederlag, erstatning og godtgørelse.

Arbejderen er ikke ansvarlig for indholdet på websites, som Arbejderen linker til.

RSS-feeds

Arbejderens RSS-feeds stilles til rådighed for enkeltpersoners private brug.

Du er velkommen til at lade Arbejderens RSS-feeds indgå i din egen private nyhedsoversigt på din pc, mobiltelefon eller lignende.

Arbejderen accepterer derimod ikke, at RSS-feeds indgår i nyhedsoversigter, der er tilgængelige for andre, fx via internettet, eller på anden måde udnyttes kommercielt, medmindre der er indhentet særskilt tilladelse. Dette gælder, uanset om tjenesten stilles til rådighed gratis eller mod betaling. RSS-feeds må således heller ikke udnyttes på virksomheders hjemmesider, intranet, extranet, eller andet uden forudgående aftale.

Kan du lide, hvad du læser?

Det koster penge at lave progressiv journalistik. Kun med din støtte kan Arbejderen fortsat udgive frit tilgængeligt journalistisk indhold af høj kvalitet.

Det er ikke gratis at levere nyheder og baggrund med et klart, progressivt verdenssyn. Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen rød journalistik:

MobilePay: 87278

Abonnér