Indland
Dansk selvbestemmelse på retur?

Overstatslig EU-udenrigspolitik kan indføres med et pennestrøg

Stærke kræfter i EU vil afskaffe vetoretten og træffe udenrigs- og sikkerhedspolitiske beslutninger med kvalificeret flertal. Den danske regering kan frit rejse til Bruxelles og stemme for at indføre overnational udenrigspolitik uden at spørge befolkningen.