Indland
Ny vismandsrapport

Højere efterlønsalder rammer især arbejdere

Ifølge rapporten "Dansk Økonomi forår 2021" står de ufaglærte og faglærte for mere end 75 procent af al senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet på grund af senere efterløns- og folkepensionsalder. Til gengæld står akademikere med lange videregående uddannelser for kun tre procent.