Indland
Anbefaling af den antiautoritære pædagogik

Forsker mener at pædagogik kan forebygge mistrivsel hos børn

Professionsforsker mener, at det er et problem, at nye koncepter, som udvikles til brug i pædagogernes arbejde, ikke er udviklet af pædagoger. Koncepterne er ikke udviklet med henblik på børnenes trivsel, men i et forsøg på at lykkes med at få børnene til at lære mere, samtidig med at der kan spares på normeringerne.