Indland
Eksperthøring forud for psykiatriplan

Øget mistrivsel blandt børn og unge skyldes højere tempo og ustabilitet

Socialudvalget holdt 12. januar eksperthøring som optakt til, at Folketinget skal vedtage 10-årsplan på psykiatriområdet. Det blev fremhævet, at øget mistrivsel blandt børn og unge skyldes højere tempo i samfundet generelt og øget ustabilitet, eksempelvis i folkeskolen.