Indland
For meget stress og for lidt kontakt

Undersøgelse bekræfter dårlige arbejdsvilkår, som har alvorlige konsekvenser for både pædagoger og børn

Pædagoger i daginstitutionerne er dagligt alene med alt for mange børn, viser den seneste vilkårsundersøgelse fra BUPL. Det kan udvikle stress og betyder, at over halvdelen af pædagogerne overvejer at droppe faget inden pensionsalderen. Samtidig kan børnenes udvikling tage skade af en dagligdag, hvor de deler en pædagog med så mange andre børn.