Indland
Delsejr for fattige lande på COP27

FN’s klimatopmøde sluttede uden skærpede mål – men med katastrofefond til ulande

FN's klimatopmøde sluttede søndag med en sluterklæring, der ikke stiller skærpede krav til CO2-udledningen, men opstiller målet om at de rige lande skal betale for de tab og skader, som klimakrisen påfører verdens fattige lande.