Fagligt
Tæt på deadline

Til Tjenestemandstirsdag i Aalborg

Samtidig med at Dansk Sygeplejeråd og Radiograf Rådet nåede frem til et mæglingsforslag i Forligsinstitutionen, blev der demonstreret mod Tjenestemandsreformen fra 1969 i flere byer landet over. Protesterne er taget til og får opbakning fra stadig flere faggrupper.