Fagligt
Analyse

Dilemma: Offentligt ansattes lønefterslæb løses ikke i Forligsen

Forhandlingerne om et nyt overenskomstforslag til sygeplejersker og andre offentlige faggrupper, der har stemt nej til OK21, fortsætter i dag i Forligsinstitutionen. Samtidig kæmper de kvindedominerede faggrupper videre for at afskaffe Tjenestemandsreformen fra 1969, der indplacerede dem i bunden af lønhierarkiet i den offentlige sektor og fastholder dem der.