Fagligt
Signal fra delegeretmøde i 3F's a-kasse:

3F og 3FA skal fortsætte kampen for et trygt og værdigt dagpengesystem

Fuld genopretning af dagpengene og satserne skal følge med løn- og prisudviklingen. Og så har de arbejdsløse brug for en akut økonomisk håndsrækning som følge af den stigende inflation, lyder nogle af kravene fra delegeretmødet i 3F's a-kasse.