Fagligt
Lærerforening slår alarm

19 procent af lærer-stillingerne i folkeskolen er besat af personer uden læreruddannelse

Næsten hver femte, der underviser i folkeskolen, har ikke gennemført læreruddannelsen. Andelen af ikke læreruddannede fortsætter på tiende år med at stige og Danmarks Lærerforening kalder udviklingen alvorlig og uholdbar. Skal udviklingen vendes, kræver det investeringer, mener forbundsformanden.