Fagligt
Vikarer i folkeskolen boomer

På 10 år er antallet af vikarer i folkeskolen steget med mere end 900 fuldtidsansatte

Sidste skoleår var der flere løse vikarer i folkeskolen, end der har været siden skoleåret 2011/12. De sidste ti år er antallet af løse vikarer steget med det, der svarer til 900 fuldtidsstillinger. Det er en stigning på 87,9 procent.