Teori
Analyse

Ukraine-krigen og de forandrede magtforhold i verden

Den vestlige imperialismes absolutte dominans er ved at nå et slutpunkt – både ideologisk, økonomisk og militært. Kampen for adgang til naturressourcer og nye markeder fører til en ny kold krig og en stadig mere antagonistisk, polariseret og konfliktfyldt verden med fare for en altomfattende krig.