Teori
Analyse

Langsigtede tendenser i den neoliberale kapitalismes nedgangstid

Den neoliberale kapitalisme, som har været fremherskende de seneste fire årtier, er nu ved at nå til en ende. I artiklen gennemgår Jack Rasmus de kendetegn, der har været i denne periode, og peger på tre store udfordringer, som det globale kapitalistiske system står overfor i fremtiden.