Indland
Indsatser som virker

Sociale helhedsindsatser i udsatte boligområder får flere til at tage uddannelse

Boligsociale helhedsindsatser i familier af "ikke-vestlig herkomst" med forældre uden job og uddannelse kan give børnene bedre skolegang og sikrer, at flere kommer i job og uddannelse. Indsatserne er mange og forskellige. De kan være målrettet de helt små, skolebørnene eller de unge og deres forældre.