Indland
Ingen mål for forbrug og transport

Klimarådet peger på store mangler i Danmarks globale klimastrategi

Klimarådet efterlyser i nyt notat klare målsætninger og planer fra regeringen for at reducere klimaaftrykket fra danskernes forbrug og internationale transport.