Indland
20 år siden 9/11

Kampen mod terror – farefulde paradokser og tab af demokrati

Med de her gennemgåede vedtagelser og udviklinger fremstår vores ellers robuste, demokratiske styreform i dag svækket, sårbart og bragt i fare af vores egne forsøg på at stoppe voldelige angreb på demokratiet fra dybt udemokratiske og formørkede fanatikere. Vi har derved desværre forårsaget større skader på vores eget samfund, end selv den farligste terrorist nogensinde ville kunne forvolde.