Indland
Ventetid for whistleblower

Højesteret afsiger dom i Bitten Vivi Jensens sag torsdag den 13. januar

Nu er det Højesterets tur til at tage stilling til sagen om den kommunale whistleblower Bitten Vivi Jensen. Skal hun straffes, fordi hun tog knap 90 sager om alvorligt syge borgere med hjem og viste dem til en journalist for at afsløre ulovlig og kritisabel sagsbehandling?