Indland
Nye fredsinitiativer på vej

Fredsinitiativet indkalder til stormøde for fred og nedrustning

Politiske partier, fredsgrupperinger og klimaorganisationer har sammen dannet Fredsinitiativet, som er landsdækkende. På søndag den 24. april inviterer initiativet til stormøde for at skabe fælles grundlag for fredsbevægelsen og planlægge gadeaktiviteter. Initiativet har udråbt den 21. maj til landsdækkende aktionsdag.