Indland
Mere EU-integration på vej

EU-kommissionen vil fjerne vetoretten og have flere flertalsafgørelser i EU

Vetoretten har hidtil sikret, at landene i EU ikke kan blive stemt ned og blive tvunget til at føre en bestemt udenrigspolitik. Nu vil flere EU-lande, EU-kommissionen og EU-parlamentet give EU ret til at træffe udenrigspolitiske beslutninger med kvalificeret flertal.