Indland
Modstand mod byggeri

Aktivister besætter træer på Amager Fælled i protest mod fældning

Siden i mandags har der været protester på Amager Fælled, hvor bygherre Fælledby P/S er gået i gang med at rydde et stort kratområde, der er levested for den fredede stor vandsalamander samt mange fugle og andre arter. Aktivister opfordrer alle modstandere af byggeriet til at komme ud og støtte op.