Historie
Den danske arbejderbevægelse 150 år

Når din nabos væg brænder

Den danske arbejderbevægelses første spæde skridt bestod af et forsvar for Pariserkommunen. En enkelt mand tog opgaven på sig i foråret 1871. Det var op ad bakke og i modvind i et liberalt/konservativt domineret samfund. Men initiativet belønnede sig, og den danske arbejderklasse organiserede sig, og det har den gjort lige siden.