Fagligt
Svækket medarbejderindflydelse

Tillidsvalgte i Region Nordjylland presses til at skære ned på tiden til deres tillidshverv

Tillidsvalgte i Region Nordjylland har fået mindre tid til at udøve deres tillidshverv. Tillidsfolkene bliver kaldt på arbejde eller har fri, når der indkaldes til møder i MED-udvalgene. En af forklaringerne lyder, at der mangler personale til at sikre en forsvarlig drift. Det er et politisk problem, mener DSR Nordjylland.