Fagligt
Kongres efter turbulent OK21

Sygeplejersker til kongres kræver politisk løsning på ligeløn og personalemangel

Kampen for ligeløn, mere personale i sundhedsvæsenet og bedre arbejdsmiljø var de helt centrale temaer på den netop overståede kongres i Dansk Sygeplejeråd.