Fagligt
Tværfagligt samarbejde

Ligelønsbevægelsen ruller videre, mens den venter på Lønstrukturkomitéen

Fagforeninger og faglige græsrødder holder et vågent øje med Lønstrukturkomitéen og gør med aktiviteter opmærksom på, at kampen for ligeløn fortsætter.