Fagligt
Tilpasser dansk lovgivning

Regeringen er i gang med at implementere EU-mindstelønsdirektiv trods dansk søgsmål

Når EU-domstolen forventes at afgøre det danske annullationssøgsmål om EU's mindstelønsdirektiv, kan fristen for implementering af direktivet være overskredet. Derfor er arbejdet med at tilpasse danske love til direktivet i fuld gang. Det undrer modstandere af EU-direktivet.