Fagligt
Analyse

OK21 – og det vi lærte

Et ordentligt overenskomstresultat skal forberedes og koordineres og sidst men ikke mindst: Medlemmerne skal mobiliseres, og der skal arbejdes med den offentlige mening. Alt dette skete ikke – og resultatet af forhandlingerne afspejler vel også ganske fint dette.