Fagligt
Status på lokale lønforhandlinger

Lokale lønstigninger ligger under de fire procent, som var ventet med OK23-forliget

Da industriforliget blev indgået i foråret, hed det sig, at industriarbejderne skulle forhandle to gange fire procent hjem ved lokale lønforhandlinger. De er ikke i mål, og spørgsmålet er, om de når det inden nye overenskomstforhandlinger i 2025.