Fagligt
En folkeskole i forfald

Lærere flygter fra folkeskolen

En netop offentliggjort analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd dokumenterer, at mange lærere forlader folkeskolen efter få år og i et stadigt højere tempo.