Fagligt
Hemmelighedskræmmeri

EU-domstolen slipper intet ud om dansk klage over EU’s mindstelønsdirektiv

Danske politikere forsøger forgæves at få indsigt i EU-domstolens dokumenter vedrørende annullationssøgsmålet for at få mindstelønsdirektivet erklæret ulovligt.