Fagligt
Efterspil på OK13

Lærergruppe kræver, at en kommission undersøger lærerlockouten i 2013

En gruppe aktive og tidligere folkeskolelærere vil have en kommission til at undersøge lærerlockouten i 2013 til bunds. De mener, at der er så mange indicier, der tyder på et på forhånd aftalt forløb, som endte med kommunernes lockout af lærerne og et lovindgreb.