Fagligt
Underskrifter og klar besked til OK-forhandlere

1255 underskrifter og krav fra læger om at bringe sundhedsvæsenet på fode igen

Læger støtter sygeplejerskernes krav om ligeløn og bedre arbejdsforhold. Der er brug for at gøre noget akut og samtidig lægge en plan, der sikrer mærkbare forbedringer af løn og arbejdsforhold i løbet af få år – også for de andre faggrupper, der er omfattet af 69-reformen.