12 Dec 2018  

KBH: Spredte skyer, 3 °C

Lighed i sundhed

Lighed i sundhed

Hvis der skal være mere lighed i sundhedspolitikken, så kræver det, at der er mere lighed i levevilkårene.

FOTO: Torben Christensen/Ritzau Scanpix
1 af 1

Vi må kræve, at alle er lige i sundhedssystemet. Det er utilfredsstillende, at den gennemsnitlige levealder er betydeligt lavere på Vestegnen end i Nordsjælland.

Vi må kræve, at sundheden er lige for alle i vores region, derfor bør der gøres en særlig indsats i de områder, hvor borgere er i risikozonen.

Det er utilfredsstillende, at den gennemsnitlige levealder er betydeligt lavere på Vestegnen end i Nordsjælland.

Der skal være personlig støtte til borgere med særlige behov, så de, der ikke fik mulighed for en god uddannelse, de, der har haft dårlige boligforhold, og de, der har haft det hårde og beskidte arbejde, også kan få et langt og sundt otium. Der skal tilbydes kurser i livsstilssygdomme for særligt udsatte grupper i de områder, hvor man statistisk set ved at borgere har livsstilsproblemer.

Lighed i sundhedspolitik kræver, at der er mere lighed i levevilkår, livsstil, og sundhedsydelser.

Sundhedspolitikken skal understøtte muligheden for at træffe sunde valg i alle befolkningsgrupper.

Ældreboliger: Vi har konstateret at mange af vor medlemmer savner en rimelig ældrebolig at flytte i, når de flytter fra deres hus eller store lejlighed. Vi mener at kommunerne er bagud med bygningen af ældreboliger i vores område, derfor må vi kræve at kommunerne går i gang med at bygge handicapvenlige boliger til ældre og afskaffe ventelister.

Transport: En del kommuner har indført gratis bustransport for pensionister, bl.a. Glostrup. Vi opfordrer alle kommuner til at følge det gode spor og gøre alle bustransporter gratis for pensionister.

Digital Post: Vi har konstateret, at der stadigvæk er problemer for de borgere, der er fritaget for modtagelse af digital post. Breve fra Skat er meget længere om at nå frem til borgere, der er fritaget fra digital post, og generelt er hjælpen fra Borgerservicerne ikke så god, som borgerne kunne forvente. Vi får en del klager om dette emne, og her er det især Københavns Kommune, der gør sig gældende.

Vi må kræve, at vore medborgere, der er fritaget fra digital post bliver behandlet på en værdig måde og ikke blive udsat for adfærdsændrende chikane.

Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 4. maj.

 

 

 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


15. maj. 2018 - 08:50   15. maj. 2018 - 09:00

Udtalelse

fra Faglige Seniorer, Storkøbenhavn