Udland
Efter syv års retssag

Domstol forbyder Ukraines Kommunistiske Parti og overdrager alle dets aktiver til staten

Den 8. appeldomstol har stadfæstet justitsministeriets krav om at forbyde UKP og beslaglægge dets ejendom, midler og andre aktiver. Også 10 andre partier er blevet forbudt på under et år.