Udland
Baggrund

FN-pagten som mål og middel for internationalt samarbejde

Hvis FN skal nyde tillid og udvise troværdighed, kan det ikke være et instrument for USA. Jean-Pierre Page gennemgår FN-pagten, dens oprindelige grundlag og senere forvrængning for at støtte den unipolære verden og dermed den amerikanske imperialismes hegemoni over verden.