Teori
Forholdt mellem mennesker og natur

Marx om brud på stofskiftet: Hvordan kapitalismen afskærer os fra naturen

Kapitalismens ødelæggelse af forholdet mellem natur og menneske er ikke et nyt problem. Marx havde allerede i det nittende århundrede fokus på problemet. Han mente, at kun ændringen af de sociale relationer kunne hele bruddet. Med andre ord kunne det kun løses under et socialistisk samfund.