Arbejderen mener

Kampen for et værdigt liv breder sig

De faglige kampe og organiseringen for at forsvare levevilkårene tager til. Det gælder en helt grundlæggende kamp for basale vilkår og rettigheder og bør tjene til inspiration på tværs af landegrænserne.