Indland
Udspil fra Ydelseskommission

Unge med psykiske lidelser mister penge i udspil til nyt kontanthjælpssystem

Regeringens Ydelseskommission foreslår et helt nyt og mere enkelt kontanthjælpssystem. Forslaget betyder blandt andet, at det særlige tilskud til unge med psykisk sygdom bortfalder. SIND retter en skarp kritik af det element.