Indland
Interessen for at ansætte autister er lille

Unge autister kæmper for, at langt flere kommer i almindelige job

Mens flere får en autismediagnose kæmper unge autister for, at langt flere af dem kommer i almindeligt job, og at samfundet generelt bliver mere autismevenligt. De starter i uge 43 en tre ugers kampagne op til kommunalvalget.