Indland
Slut med vetoret?

Stærke kræfter i EU ønsker overstatslige flertalsafgørelser på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område

Tunge aktører i EU vil træffe flere beslutninger med kvalificeret flertal i stedet for med enstemmighed – eksempelvis når det gælder udenrigs- og sikkerhedspolitik.