Indland
Ny statusrapport

Rigspolitiet er tilfreds med Europol-særaftale

Op til folkeafstemningen om det danske retsforbehold truede EU-tilhængerne med, at Danmark ville blive smidt ud af Europol og ikke længere kunne samarbejde om at bekæmpe kriminalitet. Men Rigspolitiet er i dag generelt tilfreds med den mellemstatslige aftale, som Danmark har med Europol.