Indland
Strid om kontrol

PET-evaluering trækker fronterne op mellem hemmelig tjeneste og menneskeretsorganisation

Hvor meget magt skal PET have i fremtiden? Og hvilke kontrolmuligheder skal der være for at kigge den hemmelige tjeneste efter i sømmene? Evaluering af PET-loven kridter banen op mellem PET på ene side og juraeksperter på den anden.