Indland
Til fare for dyr og planteliv

Militær havneudvidelse i Aarhus har store konsekvenser for klima og havmiljø

Hvis havnen i Aarhus skal udvides, skal der opgraves giftigt slam, der vil blive dumpet i havet. Og havneudvidelsen vil føre til mange flere skibe og lastbiler, der øger CO2-forureningen.