Indland
Udskældt reform

Mange dør efter kort tid på pension

Det er ni år siden, at førtidspensionsreformen trådte i kraft. I årevis er reformen blevet voldsomt kritiseret, men der er kun sket få og små ændringer. Nu viser nye tal markant overdødelighed blandt nye førtidspensionister. En del af forklaringen er, at mange får tilkendt førtidspension for sent, siger ekspert.