Indland
Tunge lastbiler og gyllelugt

Lokale protester mod biogas spreder sig

De såkaldt "grønne" biogasanlæg er slet ikke så klimaneutrale, som regeringen, landbruget og biogasindustrien vil gøre dem til. Og nu møder biogasanlæggene stigende lokal modstand.