Indland
Mere materiel og flere soldater

Forsvaret skal i endnu højere grad indrettes efter NATO’s ønsker

Regeringen vil afsætte 143 milliarder kroner – ekstra – til det danske Forsvar. De mange penge skal sikre, at Danmark lever op til NATO's målsætning om, at Danmark skal bruge to procent af vores bruttonationalprodukt på militæret – og sikre at Danmark stiller flere soldater og mere militært udstyr til rådighed for NATO-alliancen.